HEP

Obrazovanje

Dobitnici stipendije - s lijeva na desno: doc. dr. sc. Ivana Rumora Samarin, Barbara Marić, Elena Malešić, Lucija Marić

U sklopu Međunarodnog kongresa nutricionista mladi znanstvenici s Prehrambeno - biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobili su stipendiju kompanije Nestlé.

FOI povezuje Hrvatsku i Francusku - novi partnerski sporazumi s eminentnim inženjerskim fakultetima u Francuskoj

FOI kontinuirano jača partnerske odnose sa stranim visokoškolskim ustanovama s ciljem kontinuiranog razvoja vlastitih programa, unaprjeđenja istraživačkog rada i pružanja internacionalnog iskustva te trenutno ima potpisane partnerske sporazume s tri francuske ustanove: École d'ingenieurs du monde numérique (ESIEA), École pour l'Informatique et les nouvelles Technologies (EPITECH) i Université Paris-Est Créteil (UPEC).

Više članaka ...

Prijavite se na naš Newsletter