HEP

Razvoj turizma na tri jezera

Jablaničko jezero

Typography

U okviru zajedničkog Programa Europske unije i Njemačke vlade - EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK u suradnji sa partnerskim općinama: Jablanica, Prozor-Rama i Posušje implementira projekt “Razvoj turizma na tri jezera”. Projekt financira Europska unija.

Cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero, Ramsko jezero i jezero Tribistovo) putem poboljšanja turističke ponude.

Putem projekta je rađeno na analizi i valorizaciji lokalnih turističkih resursa, te kreiranju modela integrirane turističke ponude područja tri jezera, koje nudi raznovrsne outdoor aktivnosti, aktivnosti na vodi, uređene plaže, bogatu gastro ponudu, kulturno-historijsku baštinu, tradiciju, te brojne druge resurse.

Pružatelji usluga sa područja tri jezera su konstantno bili uključeni u provedbu projektnih aktivnosti s ciljem poboljšanja turističke ponude. Na jezerima su postavljeni Info punktovi, čija je osnovna svrha pružanje informacija i promocija područja uz bogat promotivni materijal te pružanje podrške raznim outdoor aktivnostima. Kreirane su profesionalne fotografije, brošura koja predstavlja pojedinačna jezera i njihove najvažnije turističke resurse, te brošura o flori i fauni ovog područja.

S ciljem bolje promocije područja koje obuhvaćaju tri jezera kreirana je web stranica www.herzegovina-lakes.com sa informacijama o turističkoj ponudi i potencijalu ovog područja.

Nova web stranica uključuje detaljnu kartu projektnog područja, bazu podataka sa pretraživačem 132 lokalna turistička resursa (aktivnosti, smještaj, znamenitosti, tradicija, gastronomija, servisne informacije) te je prilagođena za prikaz na mobilnim uređajima, što pruža mogućnost veće promocije i vidljivosti.

U nastavku se nalaze promotivni videozapisi koji su kreirani u okviru projekta:

Prijavite se na naš Newsletter