Poliester Brajdic

Hrvatska

U sklopu provedbe mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka u subotu je u Pazinu održan prvi Energetski dan Grada Pazina.

Potpredsjednica hrvatske vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić kazala je u subotu u Rigi da Memorandum o razumijevanju o suradnji na području luka i lučkih industrijskih parkova između Hrvatske i Kine stvara okvir za dolazak kineskih ulagača u one dijelove hrvatskog gospodarstva gdje sredstva iz europskih fondova nisu u tolikoj mjeri planirana.

Javna nabava kompleksan je i dinamičan sustav čija provedba zahtjeva veoma specifičan set vještina i znanja. Posljednje izmjene sustava javne nabave na razini EU desile su se 2014. godine donošenjem novih direktiva o javnoj nabavi, čije je transponiranje u zakonodavstvo država članica bilo obvezno do 18. travnja 2016. godine. Hrvatska je, kao članica EU, stoga pristupila izradi novog Zakona o javnoj nabavi koji bi ovih dana trebao ući u saborsku proceduru.

Više članaka ...

Prijavite se na naš Newsletter