Poliester Brajdic

Za 90.156 poljoprivrednika odobreno 127,4 milijuna litara plavog dizela

Za 90.156 poljoprivrednika odobreno 127,4 milijuna litara plavog dizela

Typography

Agencija za plaćanja odobrila je pravo na potrošnju plavog dizela za ukupno 90.156 poljoprivrednika u iznosu od 127,4 milijuna litara.

To je oko 500 milijuna kuna neizravne potpore našim poljoprivrednicima, kroz subvencioniranu cijenu plavog dizela. Agencija za plaćanja obračunala je količine plavog dizela korisnicima, temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini.

Pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela temeljem prijavljenih površina poljoprivrednog zemljišta i grla stoke. Odobrene količine plavog dizela dostupne su poljoprivrednicima na karticama od 8. siječnja 2019. Pozivom na broj telefona 01/6128-877 poljoprivrednici mogu provjeriti trenutno stanje odobrenog plavog dizela za svoje gospodarstvo.

Podsjetimo, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede od 2018. godine uvršteni su i novi sektori u sastav dodjele kvote za potrošnju plavog dizela poljoprivrednicima u sektorima koji nisu korisnici izravnih plaćanja. Radi se o sektorima: tovnog svinjogojstva, pčelarstva, kopitara (konji, magarci) i peradarstva. Također, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kategorijama stoke koje su obuhvaćene sustavom dodjele kvota za plavi dizel, uvrštene su i izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (goveda, konji, ovce, koze, svinje, perad).

NAZIV POTPORE

BROJ KORISNIKA

DODIJELJENA KOLIČINA PLAVOG DIZELA (lit )

Koze

1.767

243.040,00

Krave dojilje

11.467

3.569.580,00

Krmače

3.703

1.636.960,00

Livade i pašnjaci

47.513

6.493.200,00

Mliječne krave

6.557

7.827.690,00

Ostale poljoprivredne površine

82.621

87.447.261,00

Ovce

8.837

2.417.136,00

Voćnjaci, vinogradi, duhan, povrće

58.743

17.055.298,50

Goveda

222

44.700,00

Kopitari

691

460.190,00

Ovce i koze

222

178.648,00

Perad

115

310,92

Svinje

172

36.400,00

 

Prijavite se na naš Newsletter