Poliester Brajdic

Prva Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država o iznimno aktualnom problemu na prostoru jugoistočne Europe

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj

Typography

Iseljavanje građana Hrvatske donijet će trajno urušavanje stabilnosti i prosperiteta Lijepe naše.

Prva Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ koja će se pozabaviti gorućim problemom hrvatskog društva – iseljavanjem stanovništva, održat će se od 6. do 8. prosinca u Zagrebu.

Na konferenciji koju organizira Institut za migracije i narodnosti nazočit će više od 200 izlagača – znanstvenika, migracijskih stručnjaka iz 90 različitih institucija državnog i nevladinog sektora, s pripremljenih više od 150 predavanja.

Ova konferencija u svjetlu iznimno aktualnog migracijskog problema cilja progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji želimo potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu.

Konferencijom koja će se održati u prosincu 2018. godine cilj nam je promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države. Isto tako želimo proširiti istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet naprama europskog identiteta i dr. Konferencijom 2018., a u dijalogu s brojnim nacionalim i međunarodnim suorganizatorima pokazujemo kako je moguć dijalog struke i znanosti, privatnog i državnog sektora, te da smo spremni progovoriti o problemima ali i ponuditi rješenja – najavila je ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj.

Pokrovitelji konferencije su Ured sabora RH i Grad Zagreb. Suorganizatori su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska matica iseljenika, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Veleučilište Vern, Međunarodno Sveučilište Libertas, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski. Međunarodni suorganizatori su: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u BiH, Sveučilište u Mostaru, Institut za društveno politička istraživanja, Mostar- BiH, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku- BiH, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka- BiH, Ekonomski fakultet Banja Luka –BiH, Departman za sociologiju Univerziteta u Nišu- Srbija, Inštitut za narodnotsna vprašanja, Ljubljana-Slovenija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana-Slovenija, Prirodno-matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerzitata u Novom Sadu, Institut der regionen europas, Salzburg.

Na konferenciji ćemo imati puno značajnih imena s područja ekonomije, prava, demografije, povijesti, sociologije i vrlo je teško izdvojiti najznačajnije od njih. Okupit ćemo i 12 plenarnih izlagača među kojima su znanstvenici iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Srbije, Argentine. Iako se radi o velikoj konferenciji moram napomenuti kako je započela susretom nekolicine znanstvenika i stručnjaka koji su na prvom radnom sastanku u IMIN-u početkom ove godine odlučili pokrenuti inicijativu i pokazati kako znanstvena zajednica „ne spava“, te da jesmo i da moramo biti aktivni dionici društvenih događanja. S toga smo osmislili da će nakon prvog dana i plenarnih izaganja, potom drugog radnog dana koji će se odvijati u paralelnim panelima, treći dan konferenciju završiti u preporodnoj dvorani HAZU gdje će moderatori s ukupno 23 panela izvijestiti o tijeku rasprave i zaključcima panela. Konferencija će poslužiti kao podloga za organiziranje okruglih stolova u 2019. godini na kojima će se razmatrati konkretni problemi i mogućnosti rješavanja istih – ističe ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj.

Pet panela s konkretnim primjerima poput tržišta rada, iseljeničkog turizma, ženskog poduzetništva, iseljavanja visokoobrazovanih stručnjaka održat će se u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Ostali paralelni paneli održavat će se na Ekonomskom fakultetu (9), Hrvatskoj matici iseljenika (2), Učilištu Libertas (3), Visokoj školi Zrinski (4). Dva panela od 17 izlaganja održavat će se na španjolskom jeziku, a izlagači su stručnjaci, znanstvenici i studenti hrvatskog, slovenskog, crnogorskog porijekla iz Južne Amerike. Putem video konferencije očekujemo kako će o specifičnom položaju Hrvata eksperata koji rade u Institucijama EU uključiti Hrvati iz Brusela i Luksemburga.

Najveća vrijednost konferencije je organizacija dvaju studentskih panela pod nazivom RE/E/I MIGRACIJE IZ STUDENTSKE PERSPEKTIVE I SUVREMENO ISELJAVANJE IZ RH- Kulturni, medijski i ideološki aspekti iseljavanja mladih Hrvata danas na kojem će sudjelovati studenti preddiplomske i diplomske nastave sociologije s Hrvatskih studija, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filozofskog fakulteta. Osim studenata moram naglasiti da je i veliki broj doktoranata što me posebno raduje i veseli. Njihova mišljenja (studenata i doktorantata) mi je izrazito važno kao i njihovo aktivno uključivanje u društvenim raspravama. Osim spomenutih tema biti će teme suvremenog iseljavanja, azila, reemigracije, nacionalnog naprama europskog identiteta, suvremenih migracijskih procesa, Hrvata kao nacionalnih manjina, nacionalnih manjina država u regiji, migracije i kulture, obrazovanja, jezika i dr. Namjera ove konferencije prvenstveno je dijalog znanstvenih institucija u javnom i privatnom sektoru, potom stručnih institucija, kao i znanstvenih institucija država u okruženju. Trebala bi iznjedriti i biti podloga, odnosno temelj i početak za daljnje aktivnosti s različitim dionicima, na različitim područjima s uključivanjem znanstvene, stručne javnosti, lokalne, županijske i državne vlasti. Želimo pokazati da se znanstvenici i njihova znanstvena istraživanja trebaju uključiti u sukreiranje javnih politika i da mogu uistinu doprinijeti razvoju hrvatskog društva. S druge strane i znanstvenici se moraju „otvoriti“ prema javnosti i diseminirati rezultate svojih istraživanja. Jedino takvom sinergijom moguće je govoriti o napretku i rješenjima – kazala je ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj.

Konferencija počinje 6. prosinca u 10 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta pozdravnim govorima VIP gostiju te plenarnim izlaganjima.

 Web stranica konferencije:  http://migracije-konferencija.com

Prijavite se na naš Newsletter