Poliester Brajdic

Inicijativa privatne firme koja priprema studente za buduća zaposlenja

Josip Stapić i rotor turbopunjača u CATIA-i

Typography

Za razvoj novih, pametnih i umreženih proizvoda potrebni su i stručnjaci.

Kako bi se novim generacijama stručnjaka omogućilo inoviranje te njihov razvoj, važno je kontinuirano ulagati u suradnju s akademskom zajednicom. U vremenu kada mladi kadrovi napuštaju Hrvatsku potrebna je uključenosti svih segmenata društva kako bi se zaustavio ovaj negativni trend. Bez obzira na to, svaki privatnik u mogućnosti je dati svoj doprinos neovisno o inicijativama države.

Tako je CADCAM Grupa omogućila studentske i učenike prakse, zajedno s partnerima opremila fakultete programskim rješenjem posljednje generacije i podržala studenta prilikom pisanja diplomskog rada.

Studenti na praksi cadcam grupa

Tijekom ljeta 2018. godine studenti FSB-a, Tehničkog veleučilišta te Prve tehničke škole u Zagrebu imali su priliku susresti se s inženjerskim poslom u profesionalnom konzultantskom okruženju. Budući inženjeri su se ovom prilikom upoznali s osnovama crtanja 3D modela, strukturiranju stabla modela, izradom jednostavnih sklopova, alatima za izradu nacrta i drugim funkcijama vodećeg CAD programskog rješenja. Učenici i studenti viših godina upoznali su se i sa složenijim funkcijama CATIA V5 i 3DEXPERIENCE programskih rješenja.

U jesen 2017. godine CADCAM Grupa je s partnerima Rimac Automobili i AITAC opremila tehničke fakultete u Rijeci i Zagrebu s platformom 3DEXPERIENCE. Studentima je na ovaj način omogućeno da se upoznaju s najmodernijom tehnologijom za konstruiranje iz razloga što ova platforma omogućuje integraciju svih procesa i podataka tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Svi koji rade na projektu imaju brz pristup informacijama s precizno definiranim ulogama i ovlastima korisnika.

Dodatno, podržali smo studenta Industrijskog inženjerstva Fakulteta Elektrotehnike, Strojarstva i Brodogradnje na Sveučilištu u Splitu pri izradi praktičnog dijela diplomskog rada. Zadatak diplomskog rada je bila konstrukcija i projektiranje tehnologije izrade kompresorskog rotora turbopunjača. Složena ploha lopatice je podijeljena na jednostavnija područja, za što je bilo potrebno stvoriti dodatnu geometriju. Tako dobivenim putanjama alata izbjegnuta je kolizija alata i obratka.

“Kod razrade tehnologije izrade rotora turbopunjača naišao sam na poteškoće i činilo mi se kako bi CADCAM Grupa mogla znati rješenje. Želim im se zahvaliti što su mi svojim savjetima, trudom i iskustvom pomogli da uspješno završim svoj diplomski. Također, želio bih se zahvaliti i svom mentoru prof. dr. sc. Draženu Bajiću i prof. dr. sc. Sonji Jozić koji su svojim savjetima i podrškom bili potpora cijelo vrijeme.” – izjavio je Josip Stapić.

Praktično iskustvo i upoznavanje sa stvarnim zahtjevima te modernim tehnologijama mladim inženjerima je prilika da unaprijede vještine i znanja. Proizvodi su sve kompleksniji što je posljedica evolucije iz strojarsko-elektroničkih disciplina u multidisciplinarno inženjerstvo. A kako bismo imali konkurentnu radnu snagu nužno je da privatni sektor stvara prilike za učenje temeljeno na radu. CADCAM Grupa nastoji svim raspoloživim sredstvima podržati razvoj mladih stručnjaka, te su u posljednje dvije godine zaposlili nekoliko mladih inženjera. Osim toga, kroz sve oblike suradnje s akademskom zajednicom nastoje potpomoći razvoj hrvatskog gospodarstva.

Prijavite se na naš Newsletter