Poliester Brajdic

Osnovan Projektni tim za palijativnu skrb Varaždinske županije

Osnovan Projektni tim za palijativnu skrb Varaždinske županije

Typography

Projektni tim za palijativnu skrb Varaždinske županije održao je konstituirajuću, ali i prvu radnu sjednicu.

Za voditelja Projektnog tima izabran je zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin.

Projektni tim odgovoran je za praćenje provedbe aktivnosti i ostvarivanje očekivanih rezultata utvrđenih Strateškim planom razvoja palijativne skrbi. Tim ima zadaću identificirati ključne probleme ili prepreke koje se pojavljuju tijekom provedbe Strateškog plana, a koje se ne mogu prevladati na razini provoditelja pojedinih aktivnosti. U tom smislu projektni tim može predlagati rješenja i odluke kako bi se uočeni problemi ili prepreke učinkovito prevladale.

S obzirom na sastav članova Projektnog tima, pogodan je za poticanje suradnje i koordinaciju aktivnosti među različitim ustanovama i resursima na području Varaždinske županije.

- Možemo se pohvaliti da je Varaždinska županija među prvim županijama koje su provele veći dio aktivnosti određenih po Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ovo je jako osjetljiva tema, stoga pozdravljam donošenje strateških dokumenata, ali ako se po njima neće raditi, glavni ciljevi ostati će samo slovo na papiru. U Varaždinskoj županiji to nećemo dozvoliti – naglasio je voditelj projektnog tima Vugrin.

Na današnjoj konstituirajućoj, ali i prvoj radnoj sjednici, prezentiran je Prijedlog Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji 2018. - 2022. te kroz raspravu i prijedlozi za određene dopune i izmjene. Opći cilj ove strategije je uspostava funkcionalnog, efikasnog, empatičnog i evolutivnog sustava palijativne skrbi na području Varaždinske županije koji pruža visoko kvalitetnu integriranu skrb.

Strateški ciljevi same strategije odnose se na izradu i vođenje županijskog registra palijativnih bolesnika, razvoj komunikacijske mreže pružatelja palijativne skrbi za kontinuiranu palijativnu skrb, županijske mreže za terapiju boli u palijativi, uključivanje volontera na svim razinama palijativne skrbi, razvoj posudionice pomagala na području Varaždinske županije te izgradnju i unapređenje kapaciteta palijativne skrbi.

Varaždinska županija dovršetkom izgradnje Centra za palijativnu skrb u Novom Marofu, čija je vrijednost gotovo 52 milijuna kuna, raspolagati će sa skoro 30 posto ukupno ugovorenih smještajnih kapaciteta za palijativnu skrb u Republici Hrvatskoj.

Članovi Projektnog tima za palijativnu skrb Varaždinske županije su: Nataša Dumbović, koordinatorica palijativne skrbi Varaždinske županije, Renato Podbojec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije, Mladen Smoljanec, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Irena Stipešević Rakamarić, zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ksenija Gorajšćan, administrator u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, Željko Vojnović, voditelj Odjela za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju Opće bolnice Varaždin, Tatjana Jurkin Vnučec, v.d. pročelnica Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Marijana Neuberg, viši predavač na stručnom studiju sestrinstva Sveučilišta sjever Varaždin, Nebojša Buđanovac, ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije, Lovorka Horvat, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo i Andrea Sever Cafuk savjetnica za zdravstvenu zaštitu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo.

Prijavite se na naš Newsletter