Poliester Brajdic

Potpisi za zaštitu prava nacionalnih manjina u Europi

Varaždinska gradska vijećnica

Typography

Varaždinska udruga mladih V.U.K će u cijeloj Republici Hrvatskoj organizirati prikupljanje potpisa u sklopu „Minority SafePack“ inicijative koja je aktualna diljem Europske unije.

Glavna zadaća ove inicijative jest utjecati na EU da poboljša zaštitu pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina kao i da pojača kulturnu i lingvističku raznolikost u Uniji. Uloga Hrvata u „Minority SafePack“ inicijativi je da sa što većim brojem potpisa pokažu da je Hrvatska spremna podržati prava manjina i raznolikost jezika i kultura. Ovo se odnosi na manjine u Republici Hrvatskoj, ali i one u ostalim državama članicama EU, gdje su Hrvati u statusu manjine.

Udruga V.U.K će uz podršku Grada Varaždina organizirati prikupljanje potpisa u Varaždinu ove i slijedeće subote, 10. i 17. ožujka od 9 do 13 sati na Franjevačkom trgu. Organizatori potpisivanja pozvali su od 10 sati pripadnike nacionalnih manjina koje organizirano djeluju u Varaždinu na prikupljanje potpisa za ovu hvalevrijednu inicijativu mladih iz Udruge V.U.K, a poziv se putem javnih medija upućuje i svim građanima.

Prijavite se na naš Newsletter