Poliester Brajdic

Sanacija na kuriji Patačić

Sanacija na kuriji Patačić

Typography

Ovih dana završili su radovi na već spomenutoj sanaciji preostalog dijela krovišta župne crkve sv. Marka Ev. 

Izvedeni radovi ukupne su vrijednosti 199.750,00 kuna, a sredstva je osiguralo Ministarstvo kulture iz ovogodišnjeg Programa radova na zaštičenim sakralnim građevinama i spomenicima kulturne baštine. U sklopu osiguranih sredstava su nastavljeni radovi i na sanaciji kurije Patačić u Vinici gdje će se ove godine u cijelosti odraditi nivelacijski radovi, dakle iskop zemlje tako da će se sada vidjeti stvarne visine podrumskog prostora.

U sklopu ovogodišnjih radova izvršiti će se još i građevinski radovi koji se odnose na izgradnju dijela stropa u prizemnom dijelu zgrade a izvršiti će se i djelomična sanacija postojećih zidova. Za nastavak radova na kuriji ove godine Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 250.000.00 kuna, a iz istog izvora osigurana su i sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna za stari grad „Burg“ u Vinicabregu. Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac je sa predstavnikom izvođača radova obišao je gradilište spomenute kurije u Vinici.

Opširnije o tvrtki/instituciji na poveznici

Prijavite se na naš Newsletter