Poliester Brajdic

Grad Varaždin će sufinancirati 15 posto troškova za energetsku obnovu obiteljskih kuća

FOTO: Martin Novosel

Typography

2. lipnja na tematskoj novinarskoj konferenciji Grada Varaždina, najavljeno je da će se sredstvima iz proračuna na predstojećim natječajima za energetsku obnovu obiteljskih kuća subvencionorati dio troška, u maksimalnim iznosima od 100 tisuća kuna koliko se najviše može prijaviti za troškove energetske obnove fasade i krovova, Grad će platiti 15 posto, najviše 15 tisuća kuna.

- Kad ostvare sredstva od Fonda za zaštitu okoliša, onda 15 posto od toga da će dati Grad Varaždin. S obzirom da je najviši iznos 100.000 kuna, 60.000 kuna će dati fond, a 15.000 kuna Grad Varaždin dok će građane onda to koštati samo 25.000 kuna. Mislim da je to stvarno više i nego dovoljan pokazatelj koliko grad želi stvarno pomoći sugrađanima, ali naravno i ostvariti ovu zelenu agendu. To su dva potprograma, mogu ostvariti subvenciju i za obnovu i za zamjenu stolarije - rekao je gradonačelnik Ivan Čehok.

Grad Varaždin je u suradnji sa Regionalnom energetskom agencijom Sjever još početkom godine (31.siječnja 2020.) započeo aktivnosti u svhu pomoći gradanima koji se žele prijaviti na nacionalni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pružanjem tehničkog savjetovanja i informiranja u Varaždinskom uredu REA-e Sjever te održavanjem javnih tribina za gradane, Grad Varaždin nastavio je s pružanjem podršle građanima u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kakvu je pružao i ranije kod ugradnje mikrosolara.

- Interes za energetsku obnovu je od 2013. godine do 2015. godine bio izrazito veliki. U početku je bilo dosta skeptičnih ljudi, ali na kraju je oko 250 kuća išlo na ove natječaje, od čega je pola išlo na energetsku obnovu, pola na zamjenu stolarije. Na inicijativu Regionalne energetske agencije Sjever pokrenuli smo savjetovanja da pomognemo građanima da pripreme dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj, a velik dio njih je već to pripremio na svojem trošku - objasnio je Tomislav Bogović, pročelnik Upravnog odjela za EU projekte.

Do sada je na savjetovanjima za predstojeći natječaj sudjelovalo 103 osobe u uredu, 62 osobe na tribinama i 200 osoba putem maila i telefona. Ured REA-e Sjever u Varaždinu se ponovno danas otvorio te Grad Varaždin poziva sve građane Varaždina da iskoriste tehničku pomoć REA Sjever u provjeri kompletnosti dokumentacije na temelju koje će se moći prijaviti na poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Važno je napomenuti da se projekti sufinanciraju po principu povrata sredstava nakon provedenog projekta i odobrenja istog od strane FZOEU. Za ovaj program osigurano je trenutno ukupno 500.000 kuna u Proračunu grada Varaždina.

Prijavite se na naš Newsletter