Poliester Brajdic

Central European University dolazi u Beč

Otto Wagner Spital

Typography

Grad Beč i Central European University (CEU) potpisali su memorandum o sporazumijevanju vezano uz najavljeno otvaranje treće filijale sveučilišta na području bolnice Otto-Wagner-Spital u 14. bečkom okrugu.

Ugovor na najmu bit će sklopljen na 99 godina, a areal će i dalje biti javno dostupan te će ostati očuvane sve povijesne građevine koje se tamo nalaze.
Konačan ugovor trebao bi biti potpisan do kraja 2018. godine, a sam početak nastave na novoj lokaciji očekuje se u zimskom semestru 2022./23. godine. Od jeseni 2019. za smještaj sveučilišta trebalo bi se naći privremeno rješenje.

CEU je međunarodno priznata visokoškolska ustanova američkog tipa koja je osnovana 1991. godine sa sjedištem u Budimpešti. CEU trenutno broji 13 instituta, školu i 20 istraživačkih centara s težištem na društvenim, humanističkim, ekonomskim i pravim znanostima. Studenti diplomskih i doktorskih studija dolaze iz preko 100 različitih zemalja svijeta.
Gradonačelnik Beča Michael Häupl ne skriva svoje oduševljenje suradnjom s CEU-om i ističe kako je to prilika stoljeća. „CEU je simbol buđenja u EU članicama iz srednje i istočne Europe te će se sa svojim društveno-humanističkim fokusom dobro uklopiti u našu sveučilišnu sliku“, dodaje Häupl.

Prijavite se na naš Newsletter