Poliester Brajdic

Načelnik Hranić zatražio u vlasništvo Barutanu

Bruno Hranić

Typography

Na inicijativu načelnika Brune Hranića, Općinsko vijeće Općine Vidovec na 29. sjednici održanoj u travnju ove godine donijelo je Odluku o osnivanju Gospodarske zone Vidovec.

Sukladno tome, Općina Vidovec podnijela je Ministarstvu državne imovine zahtjev za darovanje katastarskih čestica 7459/1 i 7459/2 k.o. Varaždin u osnivanju na kojima se nalazi bivši vojni objekat „Barutana“.
U namjeri daljnjeg rasta i razvoja Općine Vidovec posebice u poljoprivrednom smislu, na području „Barutane“ odnosno buduće Gospodarske zone Vidovec koja obuhvaća 34,47 ha zemljišta, Općina planira izgraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i urediti javne prometne površine na kojima je planirana izgradnja objekata za preradu, smještaj i distribuciju poljoprivrednih proizvoda te drugih vrsta proizvodnih i/ili uslužnih pogona malog i srednjeg poduzetništva sukladno važećoj prostorno planskoj i strateškoj dokumentaciji.

U cilju realizacije, Općina Vidovec jedan dio potrebnih financijskih sredstava osigurat će u općinskom proračunu, dok drugi dio planira ostvariti prijavom na otvorene nacionalne i europske natječaje za ostvarenje bespovratnih financijskih sredstava.

- Ugovorom o osnivanju prava građenja 2008. godine nama i Gradu Varaždinu dano je pravo građenja na rok od 20 godina. Uz našu suglasnost na jednoj je čestici pravo građenja prenijeto na Poljoprivrednu zadrugu „Varaždinsko povrće“ koja je izgradila skladište te tamo već desetak godina izrazito uspješno posluje. Općina je uključena i u projekt METMONIC Državnog hidrometeorološkog zavoda kojim bi na području bivše Barutane trebala biti postavljena automatska meteorološka postaja.

Sada u suradnji s Varaždinskom županijom krećemo u postupak osnivanja Gospodarske zone. Budući da smo poljoprivredni kraj, htjeli bismo da naša Gospodarska zona zaživi u poljoprivrednom smislu i da od nje najviše koristi imaju svi naši poljoprivredni proizvođači. To je bio jedan od glavnih razloga zašto smo se i odlučili na osnivanje Gospodarske zone i pokretanje postupka za darovanje zemljišta te se ubrzo nadamo pozitivnom odgovoru Ministarstva. - naglasio je općinski načelnik Bruno Hranić.

 

Prijavite se na naš Newsletter