fallback

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje iz fondova EU!

Zastava Europske unije

Typography

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU i drugih izvora koji su namijenjeni korisnicima na području Republike Hrvatske.

Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!


1. Internacionalizacija visokog obrazovanja Otvoreni poziv UP.03.1.1.02
Opći cilj: poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju.
Specifični ciljevi:
- povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
– povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
Prihvatljivi prijavitelji:
- javna i privatna visoka učilišta


Prihvatljivi partneri:
- javna i privatna visoka učilišta
– ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
– znanstvene organizacije
– organizacije civilnog društva
– trgovačka društva
– ustanove za obrazovanje odraslih
Prihvatljive aktivnosti:
- upravljanje projektom i administracija
– razvoj, uspostava i /ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
– razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
– promidžba i vidljivost
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 HRK
Krajnji rok prijave: 5. ožujka 2018.g.
Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


2. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi UP.04.2.1.04 Otvoreni poziv
Opći cilj: razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.
Specifični ciljevi:
- unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi
– jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
– povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.
Prihvatljivi prijavitelji:
Skupina aktivnosti A
- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti)
– jedinica lokalne samouprave
Skupina aktivnosti B
- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti)
– javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave


Prihvatljivi partneri:
- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga)
– jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
– javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Prihvatljive aktivnosti:
Skupina aktivnosti A
- aktivnosti pripreme, provedbe i sudjelovanja u programima jačanja kapaciteta u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine. Aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. radi diseminacije informacija i promocije dobrih praksi teaktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe
Skupina aktivnosti B
- aktivnosti unapređenja postojećih te izrade i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi (uključivanje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbu aktivnosti je obavezno). Aktivnosti mogu uključivati: izradu planova u kojima se razrađuju modeli sudioničkog upravljanja, njihova uspostava i održivost te izradu drugih relevantnih studija i dokumenata; provedbu istraživanja o modelima sudioničkog upravljanja u kulturi povezanih s izradom/razradom modela sudioničkog upravljanja te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi


Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava:
- Skupina aktivnosti A: 550.000,00 HRK
– Skupina aktivnosti B: 300.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava:
- Skupina aktivnosti A: 2.500.000,00 HRK
– Skupina aktivnosti B: 800.000,00 HRK
Krajnji rok prijave: 28. veljače 2018.g.
Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


3. Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju EAC/A06/2017 Otvoreni poziv
Opći cilj: povećanje kvalitete mobilnosti u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te internacionalizacije organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u zemljama koje sudjeluju u programu Erasmus+.
Prihvatljivi prijavitelji: pojedinačna organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili nacionalni konzorcij za mobilnost.
Prihvatljivi sudionici:
- svaka javna ili privatna organizacija aktivna u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
– svaka javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada.
Prihvatljive aktivnosti: mobilnost učenika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Krajnji rok prijave: 17. svibnja 2018.g.
Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

Preneseno s: http://www.eu-projekti.info