fallback

Projekt poduzeća Prostoria d.o.o. je sufinanciran sredstvima EU!

Projekt poduzeća Prostoria d.o.o. je sufinanciran sredstvima EU

Typography

Poduzeće Prostoria d.o.o. je ugovorilo dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt izgradnje pomoćne proizvodne građevine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.877.603,43 kuna, od čega je za sufinanciranje prihvatljivo 13.671.469,70 kn, a iznos od 4.921.749,39 kn Ministarstvo će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava.

Poduzeće Prostoria d.o.o. izgradilo je i opremilo pomoćnu proizvodnu građevinu u sklopu postojećeg proizvodnog pogona i na postojećoj parceli k.č.br.2102/1; k.o. Pustodol. Osim toga, nabavilo je i strojeve i opremu, zaštitilo je nove dizajne i imena nekih novih proizvoda, te je predstavilo novosti u poslovanju na inozemnim sajmovima.

Provedbom projekta poduzeće je ojačalo svoju tržišnu poziciju, i zaposlilo više od 30 novih zaposlenika od početka provedbe do sad. Provedbom projekta planira se postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Sve navedeno će povećati te se i dalje manifestirati u rastu broja zaposlenika, poslovnih prihoda i izvoza. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Prostoria d.o.o.