Izbornik

Izložba slika - Antun Boris Švaljek

Gradski muzej Varaždin: Izložba Antuna Borisa Švaljeka

Typography

GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10, otvorenje 22. kolovoza u 19 sati, postavljeno od 22. kolovoza do 23. rujna.

U organizaciji Gradskog muzeja Varaždin u srijedu, 22. kolovoza, u palači Herzer (Franjevački trg 10) otvara se izložba slika akademskog slikara i grafičara Antuna Borisa Švaljeka. Izložba obuhvaća recentne radove nastale u posljednje dvije godine, koji Švaljeka ponovno potvrđuju kao slijednika velike slikarske tradicije kojom je obilježena europska umjetnost i kultura, a na čijim vrijednostima i on stvara nove slikarske vrijednosti vlastitoga djela.

Likovni kritičar Milan Bešlić, ujedno autor stručne koncepcije i likovnog postava izložbe, u predgovoru kataloga istaknuo je kako je A. B. Švaljek suvremeni tradicionalist i izravni baštinik T. S. Eliotovog načela po kojemu se iščitavaju vrijednosti individualnoga prinosa suvremenoj umjetnosti na tradicijskim premisama, ne potirući ih nego obnavljajući novim pristupom u starom slikarskom postupku. Asimilirajući tradicijske vrijednosti, autor u postojeći predložak unosi vlastite vrijednosti, produbljujući njihovu značenjsku slojevitost, dajući im pritom i osobni stvaralački pečat. Gdjekad njegove slike prožimaju motivi kršćanskoga naslijeđa, a ponekad su to motivi tipične švaljekovske imaginativnosti, s ironijskim, ludičkim, humornim i sardoničnim elementima.

Izložba Antuna Borisa Švaljeka otvara se u 19 sati, a za razgled je postavljena do 23. rujna ove godine. Tijekom održavanja Špancirfesta, do 26. kolovoza, izložba se može razgledati, kao i svi ostali postavi Gradskog muzeja Varaždin, svaki dan (osim ponedjeljka) od 10 do 20 sati.

Antun Boris Švaljek – biografija:

Antun Boris Švaljek rođen je u Zagrebu 1951. godine. Podrijetlom je iz Radoboja kod Krapine. Pučku školu završio je u Petrinji, a gimnaziju u Varaždinu, te ga ove činjenice životno određuju. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1974. godine, na slikarskom odjelu kod prof. Šime Perića. Od 1974. do 1977. godine bio je suradnik Majstorske radionice prof. Krste Hegedušića. Studijski je boravio u Kaliforniji 1979. godine, a nakon toga, početkom 80-ih, seli u Zadar, gdje i danas živi i radi. Dosad je izlagao na 130-ak samostalnih izložbi u Zagrebu, Varaždinu, Dortmundu, Cloppenburgu, Hvaru, Čakovcu, Los Angelesu, Karlovcu, Zadru, Krapini, Petrinji, Splitu, Starom Gradu, Münchenu, Pečuhu, Budimpešti, Osijeku, Labinu, Rovinju, Puli. Izlagao je na više od 800 skupnih izložbi u domovini i diljem svijeta. Dobitnik je nekoliko nagrada, među kojima su Prva nagrada 4. bijenala akvarela u Karlovcu i Vjesnikova nagrada „Josip Račić“ za 1987. godinu. Godine 1996. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Galerija Kula iz Splita 2009. godine izdaje monografiju „Antun Boris Švaljek“. Također, u produkciji Hrvatske radiotelevizije o Antunu Borisu Švaljeku snimljen je četrdesetpetominutni biografski dokumentarni film, premijerno emitiran 2010. godine. Gradski muzej Varaždin 1988. godine objavio je mapu A. B. Švaljeka sa šest listova serigrafija s varaždinskim motivima. Antun Boris Švaljek redovni je profesor na Likovnoj akademiji mostarskog Sveučilišta u Širokom Brijegu.