Izbornik

Filmovi o zlatarenju i čipkarstvu

Prikazani filmovi o zlatarenju i čipkarstvu

Typography

Na nedavnom svečanom otvorenju izložbe „Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja“ (petak, 1. prosinca) premijerno su prikazani filmovi o dva zaštićena nematerijalna kulturna dobra: Umijeću ispiranja zlata – zlatarenju u Međimurju i Tradicijskom umijeću izrade čipke na području Svete Marije.

Filmovi su snimljeni u sklopu projekta „Nematerijalna baština Međimurja“ koji vodi kustosica etnografskih zbirki Janja Kovač, a financijski ga je podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Cilj projekta je na ovakav način kroz naredne godine dokumentirati sva zaštićena nematerijalna kulturna dobra s područja Međimurja.

Filmovi su ukomponirani u postav izložbe „Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja“, a bit će i sastavni dio novog stalnog postava budućeg Muzeja nematerijalne baštine koji će se ustrojiti do travnja 2020. godine u sklopu projekta „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“.

Pripremne radnje za snimanje zlatarenja u vidu prikupljanja podataka, terenskih istraživanja i organizacije snimanja provođene su kroz lipanj i srpanj. U suradnji s članovima Moto-nautičkog kluba Vidovski zlatari obavljeno je snimanje 8. i 9. srpnja. Snimanje se odvijalo na obali rijeke Drave nizvodno od mjesta Donja Dubrava te u Donjem Vidovcu i Čakovcu. U filmu je aktivno sudjelovalo desetak članova Vidovskih zlatara među kojima je i Matej Horvat, 94-godišnji zlatar iz Donjeg Vidovca koji je posljednji živući zlatar.

Vrijednost ovog filma time je mnogostruko uvećana. U filmu sudjeluje i Martina Šimunković, voditeljica odjela za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture.

Potom je uslijedilo snimanje filma o čipkarstvu. U srijedu, 13. rujna snimljen je prvi dio filma. U Muzeju Međimurja Čakovec snimljeni su predmeti iz fundusa MMČ-a, kustosica etnografskih zbirki Janja Kovač i nadležna konzervatorica za Međimursku i Varaždinsku županiju Vesna Pascuttini Juraga.

Istog je dana dokumentiran rad Nade Mance u Čakovcu. U suradnji s članicama udruge Svetomarska čipka 17. listopada snimljen je rad udruge Svetomarska čipka i Učeničke zadruge Osnovne škola Sveta Marija – Kockavica – sekcija Male čipkarice. Snimanje se odvijalo u Svetoj Mariji u prostorima osnovne škole te u Domu kulture u prostorima udruge Svetomarska čipka.

Ovom prilikom Muzej Međimurja Čakovec zahvaljuje svim suradnicima na terenu koji su sudjelovali u nastanku filmova. Bez svih njih filmovi ne bi bili potpuni. Također zahvaljuju Ministarstvu kulture koje je u najvećoj mjeri doprinijelo realizaciji ovog projekta. U 2018. predviđeno je dokumentiranje daljnja dva nematerijalna dobra – Umijeće izrade i sviranja cimbala te Međimurska popevka.

(Napisala: Janja Kovač, kustosica Etnografskog odjela Muzeja Međimurja Čakovec)

Opširnije o tvrtki/instituciji na poveznici