Izvan okvira - kolumne

Ante Gavranović

Na 55. zasjedanju Opće skupštine UN (New York 2000.) jednoglasno je usvojena Milenijska deklaracija, politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće, koji utvrđuje ciljeve na pojedinim područjima od interesa za sve članice kao i međunarodnu zajednicu u cjelini. Milenijski ciljevi su: educiranje i smanjivanje siromaštva;osiguranje obaveznog obrazovanja;ravnopravnost prema spolovima; smanjivanje stope smrtnosti djece; poboljšanje zdravlja majki; borba protiv AIDS-a i drugih zaraznih bolesti; osiguranje održivosti okoliša, i globalna suradnja kroz razvoj, pomoć, otpis dugova i slično najsiromašnijim zemljama svijeta. U ovom napisu zadržat ćemo se samo na suzbijanju i smanjivanju siromaštva.