Poslovni barometar

HGK podupire novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Hrvatska gospodarska komora podržava donošenje novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji će doprinijeti ukidanju određenih administrativnih barijera, boljem uređenju tržišta te stvoriti pretpostavke za daljnja ulaganja u djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u Hrvatskoj.

Tomislav Radoš

„Vodič je namijenjen tvrtkama svih veličina i iz svih sektora. Iz poslovne je perspektive važno da poduzeće, malo ili veliko, zna prepoznati rizike i efikasno upravljati prijetnjama vezanim uz svoje informacijske sustave.

Više članaka ...

Prijavite se na naš Newsletter