HGK podupire novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

HGK podupire novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Typography

Hrvatska gospodarska komora podržava donošenje novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji će doprinijeti ukidanju određenih administrativnih barijera, boljem uređenju tržišta te stvoriti pretpostavke za daljnja ulaganja u djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u Hrvatskoj.

Sve to će doprinijeti većem zapošljavanju i donijeti korist cjelokupnom gospodarstvu.
Najveće promjene u odnosu na postojeću regulativu očekuju se u djelatnosti taksi prijevoza, u smislu da se uvodi veća liberalizacija tržišta, odnosno lakši pristup u tu djelatnost.

U primjeni postojećeg Zakona uočene su određene manjkavosti koje je bilo potrebno riješiti, a na koje su ukazivala i strukovna udruženja cestovnog putničkog prijevoza, cestovnog teretnog prijevoza i davatelja taksi usluga HGK. Napominjemo da su ova komorska udruženja aktivno sudjelovala u pripremi nacrta prijedloga novog Zakona.

Prilagodba zakonskog okvira o cestovnom prijevozu proizašla je iz potrebe za boljim uređenjem pristupa na prijevozno tržište javnog prijevoza tereta i putnika, uređenjem sustava licenciranja prijevoznika, stručnog osposobljavanja vozača i raspodjele dozvola u međunarodnom teretnom prometu.

Novi Zakon također uređuje područja ugovornih odnosa u cestovnom prijevozu, stupnjevanje prekršajnih odredbi i propisivanje visine kazni u odnosu na težinu prekršaja, te regulira obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika na svim razinama (lokalnim, županijskim i međužupanijskim).

Novi zakonodavni okvir predviđa i reguliranje novih oblika prijevoza te uređenje integriranog prijevoza čije bi se reguliranje povjerilo jedinicama lokalne i regionalne uprave s ciljem stvaranja održive prijevozne ponude na područjima na kojima ne postoji dostatan tržišni interes privatnog cestovnog sektora.

Prijavite se na naš Newsletter