Održana radionica o izgradnji zgrada gotovo nulte energije

Katarina Sikirica

Typography

„Zgrade gotovo nulte energije uskoro postaju zakonska obaveza i moramo se dobro pripremiti kako bismo postigli ciljeve koje smo si zadali.

Edukacija u području energetske učinkovitosti i spajanje akademske zajednice sa strukom samo su neke od zadaća HGK i drago nam je da kroz ovakve radionice možemo pomoći našim gospodarstvenicima u jačanju kompetencija“, istaknula je pomoćnica direktora Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK Katarina Sikavica otvarajući radionicu Kako graditi zgrade gotovo nulte energije (ZG0E), tijekom koje su profesori i istraživači, stručnjaci za energetsku učinkovitost s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, upoznali zainteresiranu javnost, prije svega nadzorne inženjere i izvođače, projektante i arhitekte, s novim standardima i propisima u gradnji.

Od početka 2018. godine obaveza je investitora, ali i projektanata, izvođača i nadzora da sve nove javne zgrade budu građene po zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije, a od 2019., odnosno 2020. godine ta obaveza nastupa i za sve ostale nove zgrade. Zahtjevi za te zgrade postavljaju novu razinu građenja za koju se treba pripremiti te uputiti na detalje kojima se zadovoljavaju zahtjevi za ZG0E, a upravo to je bio cilj ove radionice.

„Po ulasku u EU morali smo prilagoditi našu regulativu koja se tiče energetske učinkovitosti direktivi o energetskim svojstvima zgrada koja je donesena 2010. godine. Prema politikama EU sve države članice trebaju smanjiti potrošnju energije i emisiju CO2 u atmosferu, a s obzirom na to da su zgrade veliki potrošači, tu je veliki potencijal da se te uštede ostvare. Da bi se one postigle, potrebno je koristiti energiju iz obnovljivih izvora“, poručila je profesorica s Građevinskog fakulteta u Zagrebu Ivana Banjad Pečur, koja je detaljno razložila kriterije i standarde koje nova regulativa propisuje te navela nekoliko projekata iz prakse koji se po njima provode.

Naglasila je važnost edukacije i certificiranja jer se jedino tako dolazi do najveće kvalitete i kupcima pruža najbolja usluga za njihov novac.
Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da tvrtke koje imaju certifikate i rade po novim propisima mogu postići puno bolju cijenu na natječajima. „Ideja je napraviti dobre temelje, a to je mala potreba zgrade za energijom. Tu se mi i arhitekti možemo naći. Glavni uvjet za to je savršena ovojnica zgrade, a nakon toga prikladno projektirani tehnički sustavi i korištenje obnovljivih izvora energije.

Želimo pametno projektirane zgrade od početnih faza, od urbanističkog plana do same finalne izvedbe“, pojasnio je Milovanović, dodavši da takve standarde još uvijek ne moraju pratiti zgrade poput šoping centara, ali škole, vrtići i druge javne zgrade već sada trebaju biti građene po novim propisima.

Prijavite se na naš Newsletter