Zakon o javnoj nabavi na dodatnoj kontroli resornog ministarstva

Typography

Zakon o javnoj nabavi jedan je od prvih zakona koje će novo Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta poslati u javnu proceduru. Izjavila je to resorna ministrica i potpredsjednica Vlade Martina Dalić, u okviru nedavno održanih radnih sastanaka s predstavnicima HUP-a te Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Kako je istaknula, Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta sada radi na dodatnoj kontroli, analizi i provjeri toga zakona koji se želi učiniti još efikasnijim, a možda se uspiju, rekla je, smanjiti i neki troškovi koje on izaziva za gospodarstvo.

Novi Zakon o javnoj nabavi već je prošao kroz proces javnog savjetovanja. Naime, bivša Vlada je 8. lipnja usvojila Prijedlog zakona o javnoj nabavi, no zbog tadašnjih prilika ili neprilika on nije došao u saborsku proceduru. Nova Vlada kani ga još jednom „pročešljati“, posebice u pogledu usklađivanje s različitim europskim direktivama, a kako poručuje resorna ministrica, novi Zakon o javnoj nabavi trebao bi biti transparentan, moderan i fleksibilniji u odnosu na sadašnji, dodajući da se upravo stoga radi na. na dodatnoj kontroli, analizi i provjeri toga zakona koji se želi učiniti još efikasnijim, a možda se uspiju, rekla je, smanjiti i neki troškovi koje on izaziva za gospodarstvo. Ujedno, taj zakon trebao bi pridonijeti i nužnim promjenama koje zahtjeva elektronička javna nabava.

Odlazi kriterij najniže cijene, a ulazi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Jedna od svakako najvažnijih novina novog Zakona o javnoj nabavi koju podržava i nova državna administracija je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kao jedini važeći kriterij za odabir ponude u postupku javne nabave. Do sada je to bio kriterij najniže cijene koji novim Zakonom odlazi u povijest, a to su tijekom već prije provedenog javnog savjetovanja kao dobro rješenje ocijenili i sami gospodarstvenici. Novim Zakonom o javnoj nabav, između ostalog, uvodi se i europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (Europian Single Procurement Document - ESPD), a jedna od bitnih stavki je i povezivanja javnih registara, čime bi se trebala isključiti potreba da poduzetnici sami prikupljaju podatke iz, primjerice, poreznih, sudskih, obrtničkih i sličnih registara, što će imati značajan ekonomski učinak. Uvođenje ESPD-a predviđeno je, inače, člankom 59 Direktive 2014/24/EU, a taj obrazac označava službenu izjavu gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni dokaz da ispunjava objektivna pravila i kriterije za sudjelovanje u postupku javne nabave. Povezivanje različitih javnih registara s Elektroničkim oglasnikom javne nabave Republike Hrvatske znatno će, pak, ubrzati administriranje, a to je potez koji su i sami poduzetnici priželjkivali. Također propisuje se i jedinstveni rok za žalbu od deset dana, neovisno o vrsti postupka, je li nabava male ili velike vrijednosti

Hrvatska kasni, no Uredba EK obvezuje

Iako je rok za implementaciju europskih direktiva o javnoj nabavi u nacionalna zakonodavstva članica Unije već prošao, što znači da Hrvatska u tom pogledu kasni, neki od članaka Direktive 2014/24/EU u direktnoj su primjeni. Naime, Europska komisija usvojila je u siječnju ove godine Provedbenu uredbu (EU-2016/7) o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. koja propisuje da se od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera, standardni obrazac utvrđen tom Uredbom upotrebljava za potrebe izrade ESPD-a. Slijedom toga, bivša hrvatska državna administracija, znajući da će kasniti s donošenjem novog Zakona o javnoj nabavi, zauzela je stav da gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016, kada je bio i rok za usklađivanje s europskim direktivama, mogu dostaviti ESPD obrazac umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ga dužni prihvatiti, odnosno ne smiju iz toga razloga odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem. Obrazac ESPD u elektroničkom obliku dostupan na hrvatskom jeziku može se preuzeti na Portalu javne nabave.

Prijavite se na naš Newsletter