DZS: Poljoprivredna gospodarstva koriste 1,5 milijuna hektara

Typography

Poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj u ovoj su godini koristila 1,5 milijuna hektara poljoprivrednih površina, pokazuju prethodni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) sa stanjem 1. lipnja.

Od ukupno korištene poljoprivredne površine, najveći dio odnosi se na oranice i vrtove koji sa 855 tisuće hektara u ukupno korištenoj površini imaju udio od 55,2 posto.

Slijede trajni travnjaci na koje se odnosi 39,9 posto površina ili 618 tisuća hektara.

Pod trajnim nasadima, koji uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu, bilo je 74 tisuće hektara.

Statistički podaci o broju stoke pokazuju da je sa stanjem 1. lipnja bilo 9,7 milijuna komada peradi, svinja je bilo 1,05 milijuna, a goveda je registrirano 417 tisuća grla.

Iz DZS-a napominju kako su podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni uz pomoć anketara metodom intervjua na odabranom stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,40 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih jedinica.

U metodološkim pojašnjenjima se napominje i kako je u uzorak odabrano oko 20.000 poljoprivrednih gospodarstava. Uzorkom je obuhvaćeno 98 posto korištene poljoprivredne površine i 98 posto stočnih jedinica.

Prijavite se na naš Newsletter