Zagrebački velesajam redizajnira svoju sajamsku djelatnost već s - Ambientom!

Typography

Jedan od najpopularnijih sajmova na Zagrebačkom velesajmu-Ambienta, Međunarodni sajam namještaja, unutrašnjeg uređenja i prateće industrije održat će se od 13. do 16. listopada.

Zagrebački velesajam ostvaruje snažan zaokret u poslovanju usmjeren prema redizajnu sajamske aktivnosti usklađene sa zahtjevima i potrebama nacionalnog gospodarstva.

Uz vlasničku, institucionalnu i partnersku podršku: Grada Zagreba, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Turističke zajednice Grada Zagreba te svih sastavnica Zagrebačkog holdinga, Zagrebački velesajam živi i promiče svoju misiju srca poslovne i društvene komunikacije Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Plod novog poslovnog modela je koncepcijski i komunikacijski inovirana ovogodišnja Ambienta, međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja i prateće industrije. U partnerskoj suradnji s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri HGK, sajam se održava od 13. do 16. listopada a Ambienta će prema najavi organizatora ove godine predstaviti svu snagu i potencijale drvne industrije.

Ivić Pašalić, predsjednik Udruženja drvoprerađivačke industrije pri HGK ovako najavljuje sajam:

- Govorimo o DPI (drvno prerađivačka industrija Hrvatske) pri HGK, što znači isključivo hrvatski proizvođači i prerađivači drveta.Prima namještaj, Spin Valis d.o.o., Contorte d.o.o., najveći proizvođači namještaja i izvoznici; Firme Pan Parket d.o.o. i PPS Galeković d.o.o., su među najvećim domaćim proizvođačima parketa i podova;,Firmu Šerif export-import d.o.o. Glina i Cedar d.o.o. Kastav, najveći u pilanskoj obradi i izvozu drvnih prerađevina;Spačva dd, DI Slavonija d.o.o. kao proizvođači furnira, prozora i vrata, parketa i još mnogi drugi, od malih pilanara sa nekoliko zaposlenih do velikih poslovnih sustava sa najsloženijim proizvodnim programima od hrasta ili bukve.Posebno ističemo proizvođače peleta: Šišarka, Drvenjača, Mundus Viridis...

Sajam na 4000 metara četvornih

Ambienta će obuhvatiti izložbeni prostor odukupno 4000 metara četvornih od čega polovica otpada na namještaj i parkete. Koncepcija je postavljena tako da će se imati uvid u mogućnosti hrvatskih drvoprerađivača.

Prvi puta imamo na Ambienti prezentiranu hrvatsku drvnu industriju u cjelini, od najjednostavnijih do najsloženijih proizvoda. Mislimo da će posjetitelje interesirati kako se obradom bukve, hrasta, jele, smreke itd. mogu stvarati svakodnevni proizvodi sa kojima živimo i sa kojima se grijemo. Programi prozora i vrata, parketa i drvenih podova i namještaja će privući vjerojatno najviše pozornosti. A ponuda peleta i briketa će privući sve one koji nisu riješili izvore grijanja ove zime.

Cilj je posjetiteljima pokazati kvalitetu hrvatskih proizvoda, u kojima je sadržana domaća sirovina (hrvatsko drvo), koja je obnovljiva, koja je ekološka. Radi se o visoko kvalitetnim proizvodima koji svojom kvalitetom i dizajnom nalaze mjesta na svim svjetskim tržištima. A važno je reći da je hrvatska drvna industrija smještena u ruralnim područjima i da direktno utječe na očuvanju života i rada za mnoge obitelji u tim krajevima.

Podjednako smo spremni i za krajnje kupce, kao i za potencijalne B2B susrete. Krajni kupci će imati mogućnost kupovine na većini štandova.

Cilj investicijski rast i rast zapošljavanja

Strateško opredjeljenje Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK, što se tiče industrije prerade drva i proizvodnje namještaja, je kružna ekonomija velikog broja malih i srednjih poslovnih subjekata, raspoređenih pretežito u ruralnim područjima RH, kako bi se kroz ruralni razvoj osigurala ekonomska, socijalna i prostorna kohezija RH i EU, te najsvrhovitija upotreba drvne sirovine u vlasništvu RH.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za gospodarski rast, razvoj, investicije, zapošljavanje te ostanak stanovništva na ruralnim područjima. Cilj je osigurati da drvni resurs mora biti u funkciji novostvorene vrijednosti u preradi drva i proizvodnji namještaja, što će rezultirati većom preradom sirovine u domaćim pogonima. Želi se snažno potaknuti finalizacija drvne sirovine, razvoj proizvodnih kooperacija kao oblika finalne proizvodnje, obnova i razvoj tradicijskih obrta kao oblika finalizacije, razvoj domaćeg tržišta poluproizvoda, porast investicijskih ulaganja u nove tehnologije, dizajn te nove i inovativne proizvode.-ističe Pašalić.

Prijavite se na naš Newsletter