Investicije

Typography

Hrvatsko zakonodavstvo ne razlikuje strane od domaćih poduzetnika i investitora, već preferira podjelu na rezidentne i nerezidentne. Rezidenti su pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj; podružnice stranih trgovačkih društava upisane u hrvatski sudski registar; fizičke osobe s prebivalištem (osobnim ili poslovnim) u RH; fizičke osobe s važećom dozvolom boravka, a svi drugi smatraju se nerezidentima.

Strani investitori u Hrvatskoj imaju sigurnost ulaganja koja je uobičajena i u svim razvijenim zemljama, uz primjenu pravnih stečevina EU-a. U pogledu investiranja, strani poduzetnici izjednačeni su s domaćima, uz jamstvo slobodnog iznošenja dobiti i uloženog kapitala iz zemlje Poticajne mjere za ulaganja u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja, Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i drugim zakonima koji obuhvaćaju investicijske projekte u proizvodno-prerađivačkim procesima, razvojno-inovacijskim područjima, te u sektoru usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporne institucije:

- Vlada Republike Hrvatske: www.vlada.hr
- Ministarstvo gospodarstva: www.mingo.hr
- Ministarstvo poduzetništva i obrta: www.minpo.hr
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr
- Ministarstvo poljoprivrede: www.mps.hr
- Ministarstvo turizma: www.mint.hr
- Hrvatska gospodarska komora: www.hgk.hr
- Hrvatska obrtnička komora: www.hok.hr
- Agencija za investicije i konkurentnost (AIK): www.aik-invest.hr
- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO): www.hamagbicro.hr
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR): www.hbor.hr
- Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), www.duudi.hr

Poslovno povezivanje

- Europska poduzetnička mreža Hrvatske –EEN, dio je europske mreže koja okuplja 98 konzorcija u 50 zemalja, a čine ih gospodarske komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, instituti, sveučilišta i dr.; koordinator hrvatskoga konzorcija koji poduzetnicima pomaže pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, pronalazak poslovnih partnera, komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija itd. Je Hrvatska gospodarska komora. http://www.een.hr

- Jedinstvena kontaktna točka/Point of Single Contact – PSC, dio je europske mreže jedinstvenih kontaktnih točaka (EUGO), namijenjen gospodarskim subjektima koji žele započeti poslovanje u drugoj državi članici EU-a ili proširiti postojeće, a u pogledu toga imaju dvojbe ili nejasnoće vezane uz određene segmente poslovanja. Jedinstvena kontaktna točka je kao internetski informacijski servis, uspostavljen pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i središnje je mjesto spajanja primatelja i pružatelja usluga te elektronički posrednik između poslovnog sektora i javne uprave. http://www.psc.hr

Prijavite se na naš Newsletter