Deflacijski mjeseci 2016.

Typography

Tijekom osam mjeseci ove godine Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena na godišnjoj razini ima negativne predznake, a prema zadnjom podacima DZS-a u kolovozu je iznosila -1,5%, zadržavajući godišnji pad na približno istoj razini kao prethodnih mjeseci. Pad potrošačkih cijena posljedica je, jednim većim dijelom, utjecaja vanjskih faktora vezano uz cijenu nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Na deflacijske tokove u kolovozu najviše je utjecao pad cijena plina za 19,2% u odnosu na isti mjesec lani te pad cijena u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, goriva za 2,5%. Cijene odjeće i obuće bile su niže za 1,3% u odnosu na kolovoz godinu prije, a pad cijena je zabilježen i u području komunikacija (3,3%), rekreacije (1,3%) i kulture (1,4%). U usporedbi s kolovozom protekle godine, cijene hrane i bezalkoholnih pića te cijene alkoholnih pića i duhana niže su za 0,5% odnosno 0,3%. Rast cijena ostvaren je u kategoriji restorana i hotela (2,5%), zdravstva (1,9%), pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva (1,2%) te u kategoriji obrazovanja (0,7%).

Kumulativno, u razdoblju od siječnja do kolovoza potrošačke cijene su u prosjeku niže za 1,5%. Inače, lani su potrošačke cijene bile niže, u odnosu na godinu prije, za 0,5%, a analitičari prognoziraju da će i 2016. biti još jedna deflacijska godina, pri čemu nekoliko mjeseci do njezinoga kraja ne očekuju nove i dodatne deflatorne pritiske.

Izvor: DZS; Obrada: Business in Positive

Prijavite se na naš Newsletter