Poticanje mikro, malih i srednjih poduzeća na sudjelovanje u obrazovanju učenika za obrtnička zanimanja

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Typography

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je: Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je: Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz nacionalnih sredstava.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000 kuna, a najviši 150.000 kuna.Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata (mikro, mala i srednja poduzeća) na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi Otvorenog javnog poziva su: neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.
Intenzitet potpore je: do 80 posto prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,do 50 posto utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000 kuna).


Spomenimo i kako će se potpora male vrijednosti dodijeliti se za pokriće prihvatljivih troškova vezanih uz:
- troškove vezane uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14) .


- naknadu mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina-630 sati i III godina-640
sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).


Na linku doznajte više o. Programu dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju 2017-2018. godina.
Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine.

Prijavite se na naš Newsletter