Izbornik

Objavljen javni poziv "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Objavljen javni poziv "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Typography

Objavljen je javni poziv "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP" za sufinanciranje poduzetničkih projekata iz EU fondova.

Prijave se zaprimaju od 3. travnja, a ugovor o bespovratnim sredstvima se dodjeljuje prema redosljedu zaprimanja prijava čim projekt prođe bodovne pragove. Obzirom na ograničenu alokaciju sredstava za ovaj poziv (200 mil. HRK - dovoljno samo za 20-30 projekata) važno je pripremiti projekt unaprijed tako da po mogućnosti sve bude spremno za prijavu prvi dan podnošenja prijava ili čim prije!

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 kn
Intenzitet regionalne potpore (za izgradnju i opremanje):

45% za mikro i mala poduzeća (do 50 zaposlenih);
35% za srednje velika poduzeća (više od 50 zaposlenih)

Intenzitet potpore za sajmove, usavršavanje i savjetodavne usluge: 50%-70%

Rok prijave projekta: od 3. travnja do 28. prosinca.

Predmet i svrha Poziva: poticanje ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica MSP. Potpora će se dodijeliti projektima početnih ulaganja povezanim s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvaljtivi za sufinanciranje su troškovi aktivnosti:

a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (priprema i krčenje zemljišta; gradnja, rekonstrukcija ili adaptacija/modernizacija, komunalni doprinos, priključak na vodovod i energetski priključci; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; IKT oprema (hardver), softver, lience, patenti...)

b. Uvođenje sustava grijanja i hlađenja
c. Sudjelovanje na sajmovima (najam, uređivanje i vođenje štanda)
d. Usavršavanje (predavači, kotizacije za edukacije...)
e. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga (investicijska studija s proračunom projekta, obrasci...)
f. Savjetodavne usluge (upravljanje projektom, nadzor građenja, izvedbeni projekt, dokumentacija za nabavu...)
g. Promidžba i vidljivost

U slučaju građevinskih radova preduvjet je ishođena pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući akt o građenju u ovisnosti o obimu zahvata i vrsti objekta u skladu sa Zakonom o građenju.

Prihvatljivi su projekti čije aktivnosti predstavljaju ulaganja u okviru sljedećih sektora prema NKD:

a) C Prerađivačka industrija
b) J Informacije i komunikacije

Prihvatljivi prijavitelji (može biti i strano poduzeće uz uvjet poslovnog nastana u RH prije isplate potpore) u okviru ovog Poziva su mikro, mali i srednji poduzetnici koji prema godišnjim financijskim izvešćima za 2017. godinu zadovoljavaju sljedeće uvjete:

pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija)
minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15%
ima barem 1 zaposlenika temeljem sati rada u 2017. godini

Osim navedenih uvjeta prihvaljivosti, prema kriterijima odabira bodovati će se i dodatni pokazatelji prema godišnjim financijskim izvešćima za 2017. godinu u sljedećim rasponima:

Neto profitna marža (> 5% = 2 boda; < 3% = 0 bodova)
Koeficijent tekuće likvidnosti (> 1,2 = 4 boda; < 1,0 = 0 bodova)
Koeficijent zaduženosti (< 0,4 = 3 boda; > 0,6 = 0 bodova)

Molim da obratite pozornost na ove uvjete prilikom pripreme i izrade GFI za 2017. godinu.

Za sve pripremne konzultacije i pripremu projektne prijave stojimo na raspolaganju. Molimo da nas kontaktirate za inicijalni sastanak kako bi mogli započeti sa pripremama projektne prijave na vrijeme.

Važna napomena: Prema trenutnom stanju alokacija bespovratnih sredstava za ovu vrstu ulaganja poduzetnika u Operativnom programu konkurentnost i kohezija je sa objavom ovog poziva u potpunosti iskorištena, te je ovo posljednja prilika za ostvarivanje bespovratne potpore za investicijske projekte izgradnje i opremanja u razdoblju 2014-2020.

Prijavite se na naš Newsletter