Izbornik

Aktualni natječaji s otvorenim pozivima iz fondova EU- a /Prenosimo s portala:eu-projekti.info/

Dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Typography

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!

1. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017.g.
Cilj: povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima.
Prihvatljivi prijavitelji:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te
– udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Prihvatljive aktivnosti:
– objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)
– odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje na događanjima
– izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
– sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja
– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.
Intenzitet potpore: do 80%
Krajnji rok prijave: 29. rujna 2017.g.
Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

2. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.)
Cilj: ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.
Ciljne skupine: djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja.
Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

Prihvatljivi partneri: Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013.g.
Prihvatljivi troškovi:
– trošak kupnje hrane/trošak školskog obroka
– administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja
– tehnička pomoć.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 25.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017. – 2018.
Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

3. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama
Cilj: pomoć jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, osnivačima osnovnih i srednjih škola, u provedbi projekata iz sektora obrazovne infrastrukture koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u školskim objektima i time podizanju kvalitete obrazovnog standarda u osnovnim i srednjim školama, a koji se u ovom programskom razdoblju ne mogu financirati iz ESI fondova.
Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, osnivači osnovnih i srednjih škola.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata. U okviru Poziva se neće sufinancirati udjel podnositelja zahtjeva u energetskoj obnovi školskih objekata koja se financira ili će se financirati iz ESI fondova jer će isto biti predmet drugog poziva.

Prihvatljivi troškovi: nastali na Potprojektima u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2017.g.
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 HRK s PDV-om
Intenzitet potpore: 50%
Krajnji rok prijave: 15. rujna 2017.g.

4. NAJAVA: Kompetentnost i razvoj MSP – faza II (3d1.1.2); Otvoreni postupak dodjele
Cilj: poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga,održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.
Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici.
Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 HRK
Indikativni intenzitet potpore: 35%-45%
Indikativni datum objave Poziva: 30. rujna 2017.g.

5. NAJAVA: Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju;Otvoreni postupak dodjele
Cilj: poboljšanje relevantnosti u visokom obrazovanju kroz poboljšanje modela učenja kroz rad.
Specifični cilj: poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja
Prihvatljive aktivnosti:
- razvoj modela učenja kroz rad
– unapređenje postojećih modela učenja kroz rad
– provedba modela stručne prakse
– povezivanje visokih učilišta s gospodarstvom.
Prihvatljivi prijavitelji: visoka učilišta (javna i privatna).

Potencijalni partneri:
- visoka učilišta (javna i privatna)
– odgojno-obrazovne ustanove
– ustanove za obrazovanje odraslih
– nevladine organizacije
– studentske organizacije
– strukovne komore i udruženja
– tijela državne uprave
– jedinice regionalne i lokalne samouprave
– trgovačka društva, poslodavci i udruženja poslodavaca
– sindikati.
Indikativan iznos financijske omotnice: 48.750.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 HRK
Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: studeni 2017.g.
Trenutačno je otvoreno javno savjetovanje za navedeni Poziv. Uključite se u savjetovanje te dostavite svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja ovdje.

 

Prijavite se na naš Newsletter