Izbornik

Član predsjedništva Europskog odbora regija Bruno Hranić osigurao sudjelovanje hrvatskih novinara na zimskom sveučilištu EPP-a u Briselu

Typography

Već nekoliko godina, Europska pučka stranka koja djeluje u Europskom odboru regija za novinare, stručnjake u prikupljanju i obradi podataka, studente i predstavnike europskih institucija uspješno organizira dvodnevni tečaj poznat pod nazivom „Winter Unversity“ (Zimsko sveučilište) koji se održava u Briselu.

Na preporuku Brune Hranića, načelnika Općine Vidovec i člana Predsjedništva Europskog odbora regija , na Zimskom sveučilištu koji je održan u studenom prošle godine sudjelovala je i Karmen Špiranec, novinarka Radia Kaj koja je zajedno sa šezdesetak sudionika iz 17 zemalja članica imala priliku saznati više o korištenju i obradi podataka, njihovoj adekvatnoj primjeni te suradnji medija i lokalnih i regionalnih vlasti.

Na dvodnevnom tečaju naglasak je bio na važnoj ulozi medija i suradnji s predstavnicima vlasti. U 21. stoljeću mediji imaju važnu ulogu u jačanju odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave. Pružajući jednostavan i besplatan pristup podacima, Europska unija želi potaknuti inovacije i osloboditi daljnji gospodarski potencijal. Mediji pružaju objektivne informacije građanima te imaju utjecaj na podizanje odgovornosti i transparentnosti u jednom društvu, na nacionalnom i lokalnom nivou. Općine, gradovi i regije u Europskoj uniji trebaju stvoriti zdravu i kvalitetnu suradnju s predstavnicima medija i omogućiti im pristup relevantnim podacima te zajedno pridonijeti transparentnosti vlasti.

Emina Ljubek, viša stručna suradnica za opće poslove i EU fondove u Općini Vidovec, na poziv Tajništva Europske pučke stranke Europskog odbora regija, također je sudjelovala na Zimskom sveučilištu, ali u organizaciji te moderirala radionicom o mogućnostima financiranja zajedničkih projekata medija i lokalnih vlasti.