Izbornik

Rak vrata maternice

Dr. Martina Jerbić - Cecelja

Typography

Kako bismo ukazali na važnost prevencije raka vrata maternice i dobre zdravstvene edukacije u zaštiti zdravlja žena, od 24. siječnja - 30. siječnja obilježavamo Europski tjedan prevencije raka vrata maternice u organizaciji Europske udruge protiv raka vrata maternice.

Rak vrata ( ili grlića maternice ) je jedan od najčešćih zloćudnih tumora ženskih spolnih organa, a po učestalosti se nalazi odmah iza raka dojke u žena. U Hrvatskoj godišnje oboli više od 300 žena od raka vrata maternice, a umre ih otprilike trećina.
Smješten je na grliću maternice ( bilo u kanalu grlića ili na vanjskoj strani grlića maternice, prema rodnici).
Danas sa sigurnošću možemo reći da je jedan od glavnih uzročnika raka vrata maternice dugotrajna, neprepoznata i time neliječena infekcija spolno prenosivim HPV virusom.

Željela bih naglasiti da je prof Harald zur Hausen 2008.godine dobio Nobelovu nagradu za otkriće da HPV virus uzrokuje karcinom vrata maternice.
Danas poznajemo više od dvjestotinjak tipova HPV virusa od kojih je samo 40-tak tipova spolno prenosivo i može uzrokovati rak vrata maternice.
Dijelimo ih na viruse visokog rizika za razvoj raka grlića maternice i viruse niskog rizika za razvoj raka grlića maternice.

Viruse klasificiramo po brojevima tako da možemo reći da su HPV tip 16 i 18 najzloćudniji i najčešći tipovi, a tipovi 6 i 11 su HPV niskog rizika i kao takvi i najučestaliji.

Humani papiloma virus je spolno prenosivi DNA virus koji može izazvati karcinom grlića maternice .
Pripada porodici Papovaviridae , rodu Papilloma virus. Naziv papilloma nastao je od latinske riječi „papilla“ što znači bradavica i grčke riječi „oma“ što znači tumor. Najčešće se prenosi spolnim putem, ali i direktnim kontaktom sa kožom i sluznicama pa ga možemo naći i u usnoj šupljini, sluznicama dišnog sustava i očiju.

Kondom ( prezervativ) nije sto postotna zaštita od HPV virusa jer je sam virus manji od pora kondoma. No korištenje kondoma sprečava jači prodor virusa na sluznicu tako da se time smanjuju štećenja koje virus može napraviti tijekom prodora na stanicama.
Rizični faktori za infekciju HPV virusom , a time za nastanak raka vrata maternice su:
• rani seksualni kontakt;
• česta promjena partnera;
• promiskuitet;
• loša genitalna higijena;
• niži socijalno ekonomski status;
• HPV (Humani Papilloma Virus) i HSV-2 (Herpes simplex Virus) infekcija i infekcije ostalim spolno prenosivim uzročnicima
• veći broj poroda.
• pušenje.

• Smanjeni imunitet ( HIV infekcija, žene s transplantiranim organima ...)
• Neki istraživači smatraju da i korištenje kontracepcije povećava rizik od infekcije HPV virusom , a time i raka vrata mater koliko žena i muškaraca do neke određene dobi se zarazi s HPV-om.
U Hrvatskoj oko 60% spolno aktivnih žena ima HPV promjene u cervikalnom obrisku. HPV je izoliran u 64 % gradskih adolescentica prosječne dobi oko 16 godina na 312 ispitanica.

Učestalost infekcija svih tipova virusa najviša je u dobi od 30-39 godine života.
Spolno aktivne mlade žene osobito su podložne HPV infekciji , a vrh incidencije je između 20 i 24 g. života.
Najveća učestalost infekcije u muškaraca je u dobi od 30-34 godine života.

HPV virus tip 16 ili 18 u žena koje umaju uredan Papa nalaz izoliran je u 32% slučajeva, . Unatoč visokoj stopi infekcije , gotovo 70-90% infekcija HPV-om nestaje tijekom 24 mjeseci od prvog kontakta.
U Hrvatskoj je najzastupljeniji tip 16- 15,9%; tip 31- 8,7 %; tip 6 i 11- 7,1%; tip 33-4,5 %, tip 18-3,8%, tip 52-2,3% te tipovi 45 i 48 oko 1 %.

Usporedbe radi, samo u SAD-u ima oko 6,2 miliona novoinficiranih osoba godišnje . Po statistikama Svjetske zdravstvene organizacije više od 270000žena godišnje umre od raka vrata maternice. U Europi godišnje oboli oko 60000 žena, a umre oko 30000 žena.
Infekcija HPV-om može izazvati zloćudne i dobroćudne bolesti od kojih su najznačajnije:
- preinvazivne lezije vrata maternice i muškog spolnog organa
- karcinom grlića maternice i karcinom muškog spolnog sustava
- karcinomi i kondilomi oralnog trakta žene i muškarca
- bradavice u području spolnih organa žene i muškarca ( ravni i šiljasti kondilomi, anogenitalni kondilomi)

Infekcija HPV –om ne izaziva odmah rak vrata maternice. Od stadija infekcije, a uz pretpostavku lošeg imuniteta i sklonosti razvoja promjenama te pretpostavku da osoba nije učinila Papa test i liječila promjene, karcinom vrata maternice nastat će otprilike za 7-10 godina, u iznimnim slučajevima i ranije.
Dakle, promjene koje bi mogle dovesti do karcinoma grlića maternice, a koje se uspješno mogu liječiti i time spriječiti spomenuti karcinom su:
DOBOROĆUDNE: BRADAVICE
PREZLOĆUDNE: ASCUS, CIN I , CIN II, CIN III, PREINVAZIVNE LEZIJE ŽLIJEZDANOG TKIVA GRLIĆA MATERNICE , TKIVA RODNICE I STIDNICE TE PENISA I ANUSA
ZLOĆUDNE: KARCINOM PLOČASTIH I ŽLIJEZDANIH STANICA GRLIĆA MATERNICE, KARCINOM ANUSA, RODNICE, STIDNICE I PENISA.

Obzirom da danas imamo izvrstan test za detekciju premalignih promjene raka grlića maternice, ali i za ostala sijela tumora u području anogenitalnih organa i muškarca i žena danas niti jedna žena ne bi smjela oboljeti od karcinoma vrata maternice jer se sve premaligne lezije vrata maternice izvrsno liječe i time sprečavaju nastanak karcinoma. Kod nas je spoznaja o tome još relativno niska tako da unatoč svim dijagnostičkim postupcima žene i dalje obolijevaju od karcinoma vrata maternice, a samo trebaju jednom godišnje doći na Papa test koji mogu dobiti u roku od nekoliko dana na svoju mail adresu.

Onog trenutka kada se pojave simptomi raka vrata maternice već može biti prekasno za liječenje.
Simptomi su: vaginalno krvarenje, neobičan i obilan sluzavi iscjedak neugodnog mirisa, bol prilikom mokrenja, krvarenje nakon spolnog odnosa ili tijekom menstrualnog ciklusa.

Danas je najvažniji test za otkrivanje mogućeg karcinoma vrata maternice Papa test! To je test probira ili screening test kojeg je pedesetih godina prošlog stoljeća otkrio grčki znanstvenik Papanicolau, a uzima se iz grlića maternice i to kao V ( vaginalni) C ( cervikalni) E ( endocervikalni) obrisak.

Smatramo da je patološki Papa test potrebno upotpuniti i kolposkopijom ( pregled vrata maternice pod većim povećanjem i uočavanje eventualnih patoloških slika koje bi bile povezane sa HPV infekcijom) te HPV DNA genotipizacijom kako bismo sa većom sigurnošću mogli dokazati stupanj oštećenja tkiva HPV virusom i odredili tip liječenja.

HPV infekcija se može izliječiti! Važno je promjenu otkriti u što ranijem stadiju.
Tremutno ne postoji antivirusni lijek za liječenje HPV-a, ali postoji niz postupaka kojima se oštećenja poput bradavica ili promjena na grliću maternice dokazana Papa testom mogu tretirati i izliječiti. Bradavičaste tvorbe se manje- više uspješno otklanjaju u oko 30-70% slučajeva no često se unutar 6mj-godine dana i vraćaju. Ostale metode liječenja su: premazivanje grlića maternice nekim otopinama ili kremama, zatim krioterapija ( smrzavanje promjena), liječenje laserom, te razni tipovi konizacija ( LLETZ i klasična konizacija)

Osobe kojima se dokaže infekcija HPV-om potrebno je upozoriti da što više jačaju svoj imunitet raznim pripravcima. Mi često preporučamo beta glucan kao važan imunomodulator kod HPV infekcija. U kombinaciji sa ostalim metodama liječenje on daje vrijedne rezultate.
Primarna prevencija: edukacija mladih u sklopu raznih programa
Cijepljenje:danas dostupna cjepiva su učinkovita protiv nekih tipova virusa, ali ne protiv svih spolno prenosivih tipova. U Hrvatskoj je odobrena primjena četverovalentnog cjepiva ( Gardasil)koje djeluje na tipove 16,18,6 i 11 i dvovalentnog cjepiva (Cervarix) koje djeluje na tipove 16 i 18 . Cjepljenje nije uvršteno u kalendar obaveznog cijepljenja jer cjepivo ne djeluje na sve tipove virusa, a nije još niti dovoljno istraženo. Cjepivo je odobreno za cijepljenje osoba od 9-26 godina života. Primijenjuje se intramuskularno u tri doze . Druga se daje 2 mj nakon prve, a treća 6 mj nakon druge doze. Za sada se još ne zna trajanje zaštite nakon cijepljenja .

Za svaki tip prekarcinomskih promjena ili već nađenog karcinoma grlića maternice postoji točno određen algoritam postupaka koji ovisi o mjestu gdje se promjena nalazi o histološkom tipu promjene te o proširenosti karcinoma grlića maternice. Stoga svako liječenje treba strogo individualizirati. Ukoliko se karcinom nađe u ranoj fazi ( karcinom in situ), žena nakon provedenog liječenja ( kirurškog ) može potpuno ozdraviti uz napomenu da joj treba objasniti da ukoliko će imati spolni kontakt sa zaraženom osobom, ona može biti ponovno inficirana tim virusom. Svakako je nakon takvih zahvata potrebno češće kontrolirati Papa test. 

(Piše: Martina Jerbić-Cecelja, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije te seksualni savjetnik u edukaciji)

Bilješka o autoru: Dr. Martina Jerbić-Cecelja, specijalistica je ginekologije i opstetricije i obnaša ulogu Ravnateljice Poliklinike NANNA- poliklinike za ginekologiju i porodništvo te psihijatriju, ima 25 godina radnog staža i redovito se usavršava i usvaja nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti na polju ginekologije i porodništva.

Od 2016.godine pohađa edukaciju za seksualnog savjetnika pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju obzirom da je ta problematika usko vezana uz područje ginekologije kojom se bavi. Zanimljivost je da se dr. Jerbić-Cecelja prva od svih ginekologa u Hrvatskoj odvažila ozbiljno upustiti u savjetovanje i terapiju seksualnih poremećaja. Redovito piše novinske članke sa temama vezanim uz svoju struku te sudjeluje u edukaciji putem različitih medija.

Majka je troje studenata od kojih njena kćer ( 23g.) studira medicinu , sin ( 21g.) pravo i drugi sin ( 18,5 g.) ekonomiju.