fallback

Općina Cestica uspješno odradila još jedan EU projekt za zaštitu baštine

Typography

Nova 2017. godina počela je uspješno za EU-projekte Općine Cestica. Naime, početkom siječnja prihvaćeno i završno izvješće prekograničnog projekta DE-Park (Park baštine), sveukupne vrijednosti više od pola milijuna eura. 

DE–Park je zajednički projekt nekoliko hrvatskih i slovenskih partnera, vezan uz turizam i baštinu, koji je većim dijelom novca, s oko 470 tisuća eura, financirao Europski fond za regionalni razvoj. Od tog je novca Općina Cestica u dvije tranše dobila 58 tisuća eura, a 61 tisuću kuna je uložilo i Ministarstvo regionalnog razvoja.

Partneri u projektu bili su s hrvatske strane općine Bednja i Klenovnik, lepoglavski TKIC i Udruga Ekomuzej , a sa slovenske strane PRJ HALO, Općina Podlehnik, Općina Žetale i Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Općine Rogatec. Projekt je započeo 1. veljače 2015. godine i završio lani u veljači da bi završni izvještaj bio prihvaćen ove godine u siječnju.

Projektne aktivnosti

Općina Cestica tim je projektom na području svoje turističke zone obnovila pet građevinskih projekata kulturno-povijesne baštine, priredbe i manifestacije vezane uz realizaciju projekta posjetilo je 24 tisuće ljudi. Odrađena su istraživanja o lokalnoj kuhinji, izdane su tri knjige recepata tradicionalnih jela i dvadesetak tradicijskih jelovnika.

Među prvim projektnim aktivnostima Cestice bila je smotra folklora, uslijedilo je podizanje klampotica na vinskoj cesti, organiziran tamburaški festival i proslava Martinja te Vincekov rez, a osposobljeni su i turistički animatori. U Općini je održana i Kulinarika – priprema hrane na starinski način, uz koju su organizirane kuharske radionice. Po završetku svega tiskana je brošura recepata „Okusi cestičkog kraja“.

Opcina Cestica 222IMGP9130

Za vrijeme trajanja projekta Cestica je izradila i „Studiju o mogućnostima uspostavljanja zajedničkog Prekograničnog regionalnog parka kulture i turizma“. U Studiji su predstavljena kulturno povijesna baština i turistički sadržaji svih mjesta Turističke zone Haloze Zagorje.

Ciljevi projekta

- Na području DE-Parka je značajan potencijal zaštićene kulturne baštine s obje strane granice. Ovim projektom željeli bismo sačuvati kulturnu baštinu i podići osviještenost mještana o značaju očuvanja vlastite kulturne baštine – rekao je načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj.

Kao osnovni cilj projekta naveo je poticanje i promociju očuvanja kulturnih resursa izgrađenih na prekograničnom regionalnom identitetu i na prirodnim i kulturnim dobrima.

- Opći cilj je poboljšanje povezanosti ljudi na lokalnoj razini i otvaranje prostora za razvoj prekograničnog područja, osobito na području zajedničkih projekata u kulturi – istaknuo je Mirko Korotaj i zaključio da je projektom DE-Park Općina Cestica još jednom dokazala svoju dinamičnosti i sposobnost povlačenja novca iz europskih fondova.

Opcina Cestica VR4