fallback

1. Revija zborova Sveučilišta u Zagrebu

1. Revija zborova Sveučilišta u Zagrebu

Typography

Revija zborova održati će se 25. svibnja u 19.00 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu.

Na ovom događaju nastupiti će izabrani pjevački zborovi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koji će po prvi puta organizirano nastupati izvan sjedišta Sveučilišta, i to u gradu kulture – Varaždinu.

Početkom 2016. godine rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras utemeljio je sveučilišni program Universitas cantat (Sveučilište pjeva), i za glavnog koordinatora tog programa imenovao mo. Josipa degl'Ivellia. U okviru tog programa odvijaju se razni događaji na sveučilišnoj razini, a sve s ciljem promicanja muziciranja studenata (ali i njihovih profesora). Na Sveučilištu u Zagrebu trenutno djeluje 20-tak glazbenih sastava, uglavnom pjevačkih zborova, ali ima i nekoliko klapa i instrumentalnih ansambala.

Najvažniji događaj u okviru programa Universitas cantat je Smotra pjevačkih zborova Sveučilišta u Zagrebu (Festa choralis) koja se tradicionalno održava u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, a na kojoj od svog osnutka nastupa i Akademski pjevački zbor FOI-ja. Na inicijativu Fakulteta organizacije i informatike, a uz podršku Sveučilišta, ove godine će po prvi puta dio glazbene sile Sveučilišta u Zagrebu biti predstavljen u Varaždinu, u kojem također djeluju fakulteti koji su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

Na 1. reviji zborova Sveučilišta u Zagrebu, koja će biti održana 25. svibnja u HNK Varaždin nastupit će pet akademskih zborova:

 Akademski pjevački zbor Fakulteta organizacije i informatike
 Akademski zbor i orkestar Veterinarskog fakulteta “Ab ovo”
 Zbor “Z(u)bor” Stomatološkog fakulteta
 Pjevački zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta “Cantus naturae“
 Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Posebni gosti revije bit će i Mješoviti pjevački zbor Varaždinskog obrtničkog glazbenog društva.

Organizatori revije su Sveučilište u Zagrebu (program Universitas cantat) i Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Pokrovitelji revije su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike.

Organizaciju revije poduprli su i Studentski centar Varaždin, Koncertni ured Varaždin i Grad Varaždin.

Prva revija zborova u Varazdinu