fallback

Jednostavnijim konceptom udruženog oglašavanja HTZ očekuje bolje rezultate u 2018.

HTZ

Typography

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) do 15. rujna ove godine provodi natječaj za udruženo oglašavanje u 2018. po novom, jednostavnijem konceptu, pri čemu aktivniju ulogu imaju županijske TZ i inozemna predstavništva HTZ-a s ciljem boljih rezultata promocije turističkog prometa, pogotovo u pred i posezoni.

 Natječaj za udruženo oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018. objavio je Glavni ured HTZ-a, a prijave se ovisno o modelu šalju na adrese 13 kontinentalnih i sedam obalnih županijskih TZ te Grada Zagreba, koje će potom ponude objediniti i dostaviti ih Glavnom uredu, čime se, kako kažu, izbjegava dupliranje procesa fizičke obrade prijava.

Županijske TZ će i operativno pratiti realizaciju te obavljati uplate prema svim partnerima s obzirom da se radi o programima oglašavanja njihove destinacijske ponude, čime su i direktni partneri Glavnom uredu u tom oglašavanju. Direktni partneri još mogu biti smještajni objekti, DMK turističke agencije, avio prijevoznici, touroperatori i 'manji' partneri, koji imaju priliku pokazati svoju ulogu u brendiranju i promociji destinacije.

Za to oglašavanje u 2018. Glavni ured HTZ-a planira izdvojiti ukupno 22,5 milijuna kuna (s PDV-om), raspoređena kroz dva osnovna modela oglašavanja - destinacijska promocija obalnih županija i Grada Zagreba te destinacijska promocija kontinentalnih županija, pri čemu svaki model ima po tri 'podmodela' kroz koja se oglašava opća ponuda destinacija na moru i Zagreba te na kontinentu, njihova smještajna ponuda te ostali oblici turističke ponude.

U sklopu tog oglašavanja Glavni ured HTZ-a sredstva za promociju udružuje s TZ, domaćim privatnim sektorom i stranim partnerima, a raspodjela sredstava po županijama obavljat će se sukladno udjelu pojedine županije u ukupno ostvarenim komercijalnim noćenjima u 2016. Slijedom toga, od ukupnih 22,5 milijuna kuna Glavnog ureda HTZ-a za to oglašavanje veći dio ili 16 milijuna kuna odnosi se na obalne županije i Grad Zagreb, dok za promociju kontinentalnih 13 županija ide ukupno 6,5 milijuna kuna, što je, kako kažu iz Glavnog ureda, više nego prethodne godine.

Cappelli i Staničić: pojednostavljujemo procese i jačamo suradnju s partnerima

Ministar turizma i predsjednik HTZ-a Gari Cappelli naglasio je da se sada daje aktivnija uloga županijskim TZ i predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, pogotovo u suradnji s touroperatorima i avioprijevoznicima zainteresiranima za destinacijsku promociju.

"Cilj novog koncepta udruženog oglašavanja je i razviti i pozicionirati Hrvatsku kao aviodestinaciju, posebice u pred i posezoni, jer će time moći govoriti i o potpunoj turističkoj godini, a ne samo sezoni", poručio je Cappelli.

Direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić za Hinu je istaknuo da Glavni ured stalno analizira procese oglašavanja i učinke promotivnih kampanja, kao i da komunicira s nadležnim Ministarstvom, sustavom TZ-a, stranim predstavništvima HTZ-a i partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi se zajedničke aktivnosti unaprijedile i postigli još bolji efekti.

"Izrazito je važno pratiti situaciju na tržištima te pojačati suradnju s partnerima kako bismo pravovremeno usuglasili zajedničke interese i išli u korak s novim trendovima u oglašavanju. Vjerujem da ćemo s novim konceptom dobiti i jače zanimanje partnera za sudjelovanjem u oglašavanju naših destinacija i proizvoda, kao i u osmišljavanju dodatnih projekata, što pridonosi boljem pozicioniranju turističke Hrvatske, jačanju njenog brenda te produljenju pred i posezone u skladu s ciljevima strateško marketinškog plana", poručio je Staničić.

Suradnja s avioprijevoznicima i touroperatorima u sklopu strateških projekata

Novost ove godine je i što je iz udruženog oglašavanja izdvojena suradnja s avio prijevoznicima i touroperatorima s organiziranim programima za Hrvatsku, koja se 'prebacuje' u strateške projekte, a koji će se provoditi na nacionalnoj razini u suradnji s TZ i drugim partnerima zainteresiranim za destinacijsku promociju, pri čemu će aktivnu ulogu imati i predstavništva HTZ-a.

Stoga je Glavni ured objavio i zasebni natječaj za provedbu strateških promotivnih kampanja na odabranim emitivnim (stranim) tržištima u 2018., obraćajući se mogućim partnerima avioprijevoznicima i stranim touroperatorima koji pojačavaju programe ili proširuju razdoblje operacija za Hrvatsku u pred i posezoni, s tendencijom daljeg rasta u iduće tri godine.

"To je proces u kojem bi se promotivne kampanje provodile na strateškim tržištima u suradnji s navedenim partnerima, koje i pozivamo da dostave prijedloge i prijave. U inozemnim predstavništvima HTZ-a već rade na tome, kontaktiraju i prikupljaju prijave zainteresiranih, a predstavništva određuju i rokove za prijave, svako za sebe, uzimajući u obzir specifičnosti tržišta", kažu iz Glavnog ureda HTZ-a dodajući da će se iznos za provedbu strateških projekata odrediti u sklopu izrade godišnjeg programa rada HTZ-a za 2018.