fallback

Projekt obrta „EMP – USLUGE“ je sufinanciran sredstvima EU!

Typography

Obrt „EMP – USLUGE“ je ugovorio dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt: Ulaganje u IKT rješenja i opremu radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti obrta.

Ukupni iznos projekta iznosi 1.920.386,73 kn od čega je za sufinanciranje prihvatljivo 1.529.309,38 kn, a 1.376.378,44 kn Ministarstvo će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava. Projekt se odnosi na odnosi se na ulaganje u CAM i CAD softvere za upravljanje CNC strojevima, odnosno, cijelim procesom proizvodnje te nabavu računalne opreme.

Provedbom projekta obrt će učinkovitije planirati resursima unutar proizvodnje, unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa strateškog planiranja, logistike, nabave i prodaje, povećati efikasnosti administracije kroz nabavu suvremene IKT opreme te jačati vlastite tržišne i razvojne potencijale. Sve navedeno će povećati će se manifestirati u rastu broja zaposlenika, poslovnih prihoda i izvoza obrta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost obrta „EMP – USLUGE“.

europski strukturni i investicijski fondovi